Pracownia Spirometryczna

  • Badanie spirometryczne przed i po podaniu leku rozkurczowego
    (spirometryczna próba rozkurczowa);
  • Badanie spirometryczne wysiłkowe.

  diagno9  
Możesz nam zaufać!