Diagnostyka

 • Badania laboratoryjne (zakres dostępny w budynku przychodni);
 • Badania kardiologiczne:
 1. EKG;
 2. Echo serca;
 3. Test wysiłkowy;
 4. Holter ciśnieniowy;
 5. Holter EKG;
 • Badania okulistyczne:
 1. Badanie ciśnienia śródgałkowego;
 2. Badanie widzenia obuocznego – stereometria
 3. Badanie przezierności soczewek i układu optycznego;
 4. Badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie;
 5. Badanie kontrastu
 6. Badanie pola widzenia na perymetrze
 7. Badanie ostrości wzroku.
 • Badania laryngologiczne:
 1. Badanie audiometryczne;
 2. Badanie otoskopowe;
 3. Badanie rynoskopowe;
 4. Badanie laryngoskopowe;
 5. Badanie akumetryczne;
 6. Badanie otoneurologiczne ( w tym oczopląsu).
 • Badania alergologiczno-pulmonologiczne:
 1. Badanie spirometryczne ( spoczynkowe i wysiłkowe;
 2. Spirometryczna próba rozkurczowa;
 3. Testy naskórkowe ( w tym na metale i materiał przyniesiony przez pacjenta)
 4. Testy płatkowe;
Testy alergologiczne z krwi.   
  diagno9  
Możesz nam zaufać!