Małgorzata Skalska  

 


 

Na co dzień orzeka o zdolności do pracy kierowców, operatorów, górników, pilotów i osób którzy potrzebują zdolności psychologicznej do wykonywania swoich czynności zawodowych.

Posiada uprawnienia do badań psychologicznych kierowców, osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń oraz górników.