Poradnia Medycyny Sportowej 

 

Wykonujemy badania zawodników uczestniczących we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Sportowy wszystkich dyscyplin za wyjątkiem sportów lotniczych, których badania określa osobna ustawa.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń.

<

  diagno9