Katarzyna Guguła

 


L

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Ukończyła kurs Systemowej Terapii w ZTR CMUJ.  

Zatrudniona w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skawinie i na Oddziale dziennym  Rehabilitacji Wieku Rozwojowego w Oświęcimiu. Pracuje pod superwizją Superwizora  Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Ma doświadczenie w pracy z dziećmi i  młodzieżą oraz osobami dorosłymi w zakresie   diagnozy psychologicznej, diagnozy klinicznej oraz terapii rodzinnej w nurcie systemowym.

Specjalizacja klinicysty pozwala jej na pracę z osobami ujawniającymi szerokie spektrum zaburzeń funkcjonowania psychicznego, zaburzeń rozwojowych,  neuropsychologicznych, psychosomatycznych oraz z osobami pozostającymi w procesie leczenia i rehabilitacji z powodu choroby somatycznej. Ma doświadczenie w pracy z osobami po udarach i z objawami choroby otępiennej.

Prowadzi badania testami osobowości, testami inteligencji
i neuropsychologicznymi. Udziela porad  i konsultacji rodzicom. 

W przypadku małego pacjenta zajmuje się problemami rozwojowymi, adaptacyjnymi ujawnianymi w przedszkolu i szkole, problemem separacji, zaburzonej więzi. W przypadku dzieci starszych i młodzieży prowadzi terapię indywidualną, rodzinną oraz Trening Umiejętności Społecznych.

Pracuje z dziećmi i młodzieżą ujawniającymi trudności w funkcjonowaniu społecznym i emocjonalnym, z dziećmi z Zespołem Aspergera i Autyzmem. Prowadzi terapię dzieci z objawami lęku, fobii, lęku społecznego, depresji, nieśmiałości, dzieci z mutyzmem, z ADHD, hiperaktywnych lub z zaburzeniami uwagi, z objawami obsesji, natręctw, z problemem moczenia i zanieczyszczania się i z problemem rywalizacji w rodzeństwie. Pomaga   dzieciom z chorobą somatyczną i z objawami somatyzacyjnymi (bóle inne dolegliwości). Pracuje (także w parze z koterapeutą) z rodzinami nastolatków z problemem zaburzeń zachowania i emocji oraz uzależnień.