Pracownia Psychotechniczna

  • Badanie psychologiczne sprawności psychofizycznej
  • Badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu
  • Badanie psychologiczne osoby obiegającej się lub posiadającej wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
  • Badanie psychologiczne osób posiadających lub ubiegających się o pozwolenie na broń
  • Badanie psychologiczne osób ubiegających się o pozwolenie na nabywanie i przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
  • Badanie psychologiczne kandydatów do objęcia urzędu sędziego, prokuratora, kuratora sądowego
  • Badanie psychologiczne osób ubiegających się o przyznanie licencji detektywa lub osoby posiadającej licencje detektywa
  • Badanie psychologiczne do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego
  • Badanie psychologiczne strażaka
  • Badanie psychologiczne na potrzeby Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności

  diagno9  
Możesz nam zaufać!