Łukasz Cichy

 

Specjalista gastroenterologii dziecięcej, specjalista pediatrii, ultrasonografista dziecięcy.

Ukończył studia medyczne na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie w 2003 roku, następnie uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii oraz gastroenterologii dziecięcej.

Od początku swojej drogi zawodowej i naukowo-dydaktycznej związany z Kliniką Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie, gdzie pełni funkcję starszego asystenta oraz wykładowcy akademickiego, także dla studentów Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców.

Zatrudniony w kilku placówkach medycznych na terenie Krakowa w trybie leczenia ambulatoryjnego, szpitalnego oraz całodobowych dyżurów medycznych.

Ultrasonografista posiadający certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego ze szczególnym zainteresowaniem ultrasonografią jamy brzusznej i przewodu pokarmowego dzieci.

Aktywny członek wielu towarzystw naukowych - Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (PTGHIŻD), Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego (PTP), Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego (PTU, EFSUMB).