Poradnia Medycyny Pracy


 • Badania profilaktyczne pracowników ( wstępne, okresowe , kontrolne);
 • Badania kierowców wszystkich kategorii;
 • Badania instruktorów i egzaminatorów;
 • Badania strażaków ( ochotnicza i zawodowa Straż Pożarna);
 • Badania pracowników ochrony fizycznej;
 • Badania osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń;
 • Badania pracowników zabezpieczenia technicznego;
 • Badania nurków rekreacyjnych;
 • Badania marynarzy;
 • Badania psychologiczne;
 • Badania lekarskie i psychologiczne pracowników i kandydatów do objęcia urzędu sędziego, prokuratora, kuratora sądowego, asesora.
 • Badania lekarskie i psychologiczne pracowników i kandydatów do objęcia urzędu komornika sądowego, syndyka, ławnika;
 • Badania pracowników w narażeniu na promieniowanie jonizujące;
 • Badania uczniów, studentów, kandydatów na studia doktoranckie;
 • Badania sanitarno-epidemiologiczne;
 • Badania na wniosek własny.

  diagno9  
Możesz nam zaufać!